Caballero Fabriek

TwitterFacebook

Disclaimer

Algemeen
Het samenstellen en actueel houden van de internetpagina’s op www.cabfab.nl gebeurt met de grootst mogelijke zorg. Desondanks kan het voorkomen dat internetpagina’s onjuiste of onvolledige informatie bevatten. Constateert u dergelijke fouten mail het ons a.u.b. Het is verder niet uit te sluiten dat u informatie anders leest dan bedoeld is. Bij onduidelijkheden en/of vragen vragen wij u dit aan ons te mailen. U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze website. Evenmin kunt u de Gemeente Den Haag of haar medewerkers aansprakelijk stellen voor eventuele directe en indirecte gevolgen of schade die voortvloeit uit of verband houdt met de op de internetpagina’s aangeboden informatie of het niet beschikbaar zijn daarvan.

Veiligheid en privacy
Alle gegevens van persoonlijke aard die u, als bezoeker, aan ons verstrekt, behandelen de medewerkers van Vestia met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid. Omdat informatie via het internet niet altijd veilig verstuurd kan worden, aanvaarden de Gemeente Den Haag of haar medewerkers geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of het openbaar worden van informatie die van en naar de bezoeker wordt verstuurd.

 

Links naar andere websites
Op www.cabfab.nl staan links die verwijzen naar internetpagina’s van derden. Deze links zijn uitsluitend bedoeld als mogelijke informatiebron. Het betreft geen waardeoordeel over de informatie op die websites. Op de inhoud van deze websites heeft de Gemeente Den Haag geen enkele invloed. Voor inhoud en onderhoud van die sites is de Gemeente Den Haag niet verantwoordelijk. De Gemeente Den Haag of haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie. Aan de verwijzing kunt u geen rechten ontlenen. Vindt u bepaalde verwijzingen onjuist, dan kunt u dat aan ons mailen. Uw suggesties voor andere en/of aanvullende links stellen wij zeer op prijs.

Auteursrechten
De Gemeente Den Haag heeft het auteursrecht op de via www.cabfab.nl verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo’s en fotomateriaal. Het is daarom niet toegestaan dat u informatie anders dan voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik verspreidt, kopieert of bewerkt zonder schriftelijke toestemming van de Gemeente Den Haag. Het is verboden deze informatie openbaar te maken door fotokopie, e-mailen, druk, fax, overtypen of opslag in enig elektronisch formaat.